clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Kredyty na zakup kolektorów słonecznych coraz popularniejsze

Kredyty na zakup kolektorów słonecznych coraz popularniejsze
wnp.pl (Katarzyna Walterska) - 23-06-2011 20:36
Zanim ruszył program dopłat do kolektorów słonecznych, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej szacował, że tylko w 2011 r. potencjalny popyt na te instalacje solarne przekroczy 1 miliard zł. Przewidywania mogą się sprawdzić, bo coraz więcej osób zgłasza się do banków po kredyt ze słoneczną dotacją.
Polacy, rozentuzjazmowani niskimi rachunkami za prąd, ruszyli po państwowe wsparcie na zakup i instalację kolektorów słonecznych do banków współpracujących z NFOŚiGW. – Tylko w maju przyjęliśmy blisko 300 wniosków o Słoneczny EKOkredyt o wartości przekraczającej 4,1 mln zł – mówi Anna Żyła, główny ekolog BOŚ Banku.

- Licząc od początku roku do końca maja, zgłosiło się do nas 920 klientów zainteresowanych finansowaniem paneli słonecznych na kwotę ponad 13,6 mln zł – dodaje. W minionym roku, również przez 5 pełnych miesięcy, złożono o 100 wniosków mniej. A to zmiana tylko w skali jednego z sześciu banków uczestniczących w programie NFOŚiGW.

Najwięcej energii słonecznej pochłoną instalacje na południu Polski. I to nie ze względu na wyższy współczynnik nasłonecznienia regionu, ale ogromne zainteresowanie mieszkańców tej części kraju dopłatami do kolektorów. Ilość wniosków złożonych w placówkach BOŚ Banku w Katowicach i Wrocławiu jest trzykrotnie wyższa niż w innych regionach Polski. Dwukrotnie większe zainteresowanie kredytem z dopłatą wykazują także mieszkańcy Małopolski.

Oprócz wymiernych korzyści, tak wysokie zainteresowanie programem można tłumaczyć także preferencjami finansowymi ślązaków. Jak wykazało wykonane w ubiegłym roku badanie Pentora na zlecenie BOŚ, mieszkańcy Śląska to grupa, która najmniej z całej Polski obawia się zobowiązań kredytowych. Co prawda, nadal 43 proc. ankietowanych z tego regionu traktuje kredyt jako „zło konieczne”, ale jest to jeden z najniższych wyników na tle całego kraju. Ryzyko niechęci do zaciągania pożyczek zostało jednak wkalkulowane w całe przedsięwzięcie Funduszu. Przygotowując strukturę programu NFOŚiGW był świadomy, że powiązanie dopłat z kredytem konsumpcyjnym obniży atrakcyjność dotacji. Już na etapie konstruowania zasad dofinansowania tylko 16 proc. respondentów przepytanych przez GfK Polonię było zainteresowanych takim wsparciem. Jednak jak dotąd słoneczne dopłaty mają się świetnie i nic nie zapowiada zmiany tej tendencji.

Największe zainteresowanie programem dopłat do kolektorów słonecznych wykazują właściciele domków jednorodzinnych, ale warto pamiętać, że program przewiduje także dofinansowanie dla wspólnot mieszkaniowych. Po ostatnich przeformułowaniach zasad korzystania z programu, wspólnoty będą miały jeszcze lepszy dostęp do pieniędzy z Funduszu. Wynika to z faktu, że obecnie można skorzystać z programu dopłat do kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody, nawet jeżeli wspólnota korzysta już z miejskiej sieci cieplnej dla potrzeb ogrzewania.
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author