clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Irlandia: Polacy największą mniejszością, polski drugim językiem

Irlandia: Polacy największą mniejszością, polski drugim językiem

Irlandia: Polacy największą mniejszością, polski drugim językiem

30.03.2012, 01:43 Źródło: PAP

Polacy są największą mniejszością w Republice Irlandii. Osób urodzonych w Polsce mieszka w Irlandii więcej niż Brytyjczyków, a język polski stał się drugim językiem - wynika ze spisu powszechnego za 2011 rok, opublikowanego przez Centralne Biuro Statystyczne.

Według stanu na 10 kwietnia 2011 roku liczba Polek wynosi 55 584, zaś mężczyzn 59 609 (łącznie 115 193). W porównaniu ze spisem ludności z 2006 roku liczba Polek powiększyła się o 32 642, co dowodzi, że mężczyźni, którzy do Irlandii przyjechali wcześniej, sprowadzają z Polski żony lub narzeczone.

O ile w spisie z 2006 roku proporcja mężczyzn Polaków do kobiet wynosiła niemal 2:1, to teraz jest zbliżona. W tym samym okresie liczba polskich dzieci urodzonych w Irlandii potroiła się.

Podobne zjawiska zachodzą również w środowiskach imigrantów z innych nowych państw UE, m. in. Litwy i Łotwy. Także i w nich zaobserwowano przyrost liczby kobiet. Ogółem liczba kobiet urodzonych poza Irlandią, które w latach 2006-11 osiadły w Irlandii powiększyła się o 76,5 tys. (39 proc.).

Tempo napływu polskich imigrantów do Irlandii wyraźnie maleje. W okresie 12 miesięcy do kwietnia 2011 roku było to 3 825 osób. Dowodzi to, że ogromna większość przyjechała we wcześniejszych latach.

Język polski jest drugim najwięcej używanym w Irlandii po angielskim. Rodzimy język irlandzki, którym na co dzień posługuje się 82 600 osób (1,8 proc. ludności) jest na trzecim miejscu.

Łącznie ludność Irlandii liczy 4,58 mln., co jest najwyższym poziomem od 150 lat. W porównaniu z poprzednim spisem przybyło 348 404 osób. Ogółem kraj zamieszkuje 196 narodowości, z czego 10 najliczniejszych odpowiada 70 proc. ogółowi ludności. 84 proc. ludności deklaruje się jako katolicy.

29 573 osób zadeklarowało się w spisie, jako tzw. travellers, ze względu na koczowniczy tryb życia, często utożsamiani z Cyganami. W Irlandii traktowani są jako odrębna grupa etniczna.

Spis ilustruje też skutki krachu na rynku nieruchomości z lat 2008-09. Na blisko 2 mln domów i mieszkań 290 tys. stanowią pustostany wobec 27 880 pustostanów w spisie z 2006 roku.


Tags: emigracja, irlandia, ludność, polska
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author