clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Bank Światowy wzywa Rosję do reform

Onet.pl Biznes
27,03,2012, 19:42

Bank Światowy wzywa Rosję do reform

Ożywienie gospodarcze w Rosji jest dość kruche, a poziom inwestycji niewystarczający, uznał Bank Światowy w opublikowanym dziś półrocznym raporcie, w którym wzywa ten kraj do szybszego wdrożenia reform strukturalnych w celu poprawy jego kiepskiego klimatu inwestycyjnego.

Raport stwierdza, że gospodarka rosyjska ma się ostatnio dobrze, a rozwój gospodarczy jest solidny przy prognozowanym na ten rok wzroście PKB na poziomie 3,5 procent, po tym jak w 2011 przybrał tempo 4,3 procent.

Jednakże Bank Światowy ocenia, że tempo ożywienia jest powolne od czasu kryzysu finansowego w 2008 roku, zarówno w ujęciu historycznym, jak i w porównaniu z innymi krajami.

“Od czasu kryzysu ożywienie jest jak dotąd niemrawe,” stwierdził podczas prezentacji raportu Kaspar Richter, odpowiedzialny za Rosję główny ekonomista Banku Światowego.

Raport zwraca uwagę, iż gospodarce rosyjskiej zajęło aż 13 kwartałów, by powrócić do przedkryzysowego poziomu – jaki został odnotowany pod koniec 2011 – a więc dwukrotnie dłużej niż po poprzedniej zapaści finansowej z 1998 roku.

Dodaje też, że rosyjskie odbicie gospodarcze było wolniejsze niż w innych krajach, jeśli zestawić prognozy wzrostu sprzed kryzysu i wyniki po kryzysie.

Poziom PKB Rosji znajduje się około 20 punktów procentowych poniżej projekcji sprzed kryzysu, a luka ta okazała się być największą spośród 37 przebadanych gospodarek, co Bank Światowy składa na karb opieszałego ożywienia inwestycji kapitałowych jako „kluczowego winowajcy.”

“Rosja ewidentnie cierpi z powodu niskich inwestycji i to jest jedna z przyczyn stojących za ślamazarnym ożywieniem,” podsumował Richter.

Niedoinwestowanie

Zwrócił uwagę na spadek inwestycji do około 22 procent PKB z 26,4 procent przed rokiem 2008, a taki wskaźnik ustawia Rosję obok gospodarek wschodzących i jest nieadekwatny do jej potrzeb dużych inwestycji, które pomogłyby odbudować podupadły rynek kapitałowy.

Rosja odnotowała w zeszłym roku odpływ kapitału netto w wysokości 84 miliardów dolarów, gdyż zarówno krajowych, jak i zagraniczni inwestorów odstraszyły takie problemy, jak korupcja, biurokracja i niedomagający system prawny.

W celu odbudowania zaufania inwestorów, Bank Światowy wezwał Rosję do usunięcia barier strukturalnych, które utrudniają wzrost wydajności i zróżnicowania gospodarczego.

Ranking Banku sytuuje Rosję na 120 miejscu spośród 183 krajów pod względem kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, co jest wynikiem przeregulowania, rozległej własności państwa i jego zaangażowania w sferę gospodarczą.

Jednocześnie Bank Światowy chwali propozycje reform zawartych w Strategii 2020, projektu opracowanego przez doradców premiera Władimira Putina, który rekomenduje prywatyzację i deregulację w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego i ograniczenia nadmiernego uzależnienia Rosji od eksportu surowców.

Oczekuje się, że plan ten stanie się podstawą reformatorskiego programu nowego rządu, który powstanie w maju po zaprzysiężeniu Putina na prezydenta. Putin wygrał 4 marca wybory prezydenckie.

“Wiemy, że Rosja podchodzi do tej strategii poważnie,” powiedział Richter.

Jednak niektórzy analitycy pozostają sceptyczni wobec obietnic polityków, przypominając, że poprzednie plany reformatorskie zostały wdrożone tylko częściowo i nie zdołały znacząco poprawić klimatu inwestycyjnego.

Tags: Bank Światowy, ekonomika, korupcja, pkb, reformy, rosja
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author