clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Azyl w Europie

Eurostat: rośnie liczba podań o azyl w krajach UE, Polska w czołówce

dzisiaj, 09:23 Źródło: PAP

W 2011 r. w UE zarejestrowano 301 tys. podań o azyl wobec 259 tys. w 2010 r. Najwięcej ubiegających się o azyl było we Francji (56,3 tys.) i Niemczech (53,3 tys.) - podał Eurostat. W czołówce jest też Polska, gdzie chcą się schronić głównie obywatele Rosji.

Następnymi po Niemczech krajami najczęściej wybieranymi przez ubiegających się o azyl w Unii Europejskiej były: Włochy (34,1 tys. podań), Belgia (31,9 tys.), Szwecja (29,7 tys.), Wielka Brytania (26,4 tys.), Holandia (14,6 tys.), Austria (14,4 tys.), Grecja (9,3 tys.) oraz Polska (6,9 tys.).

Dla porównania w innych krajach naszego regionu jak Litwa i Łotwa odnotowano w ubiegłym roku po kilkaset podań o azyl, na Węgrzech - 1700, a w Estonii jedynie 65.

90 proc. z ubiegłorocznych 301 tys. podań o azyl było złożonych w krajach UE po raz pierwszy, 10 proc. stanowiły ponowione aplikacje.

O azyl w UE w 2011 roku ubiegali się głównie obywatele Afganistanu (28 tys.) Rosjanie (18,2 tys.), Pakistańczycy (15,7 tys.), Irakijczycy (15,2 tys.) oraz Serbowie (13,9 tys.). Większość ubiegających się o azyl w Polsce stanowili obywatele Rosji: 63 proc. z 6,9 tysięcy podań.

W ubiegłym roku aż trzy czwarte podań o azyl w UE odrzucono w pierwszej instancji. W sumie wydano 237,4 tysięcy decyzji w sprawach azylowych; 177,9 tysięcy podań oddalono, 29 tysięcy zatwierdzono i przyznano aplikującym status uchodźców. 21,4 tysiącom osób udzielono tzw. ochrony uzupełniającej, a 9,1 tys. aplikantów pozwolono czasowo pozostać w kraju ze względów humanitarnych.

Ochrona uzupełniająca przysługuje osobie, która nie spełnia warunków uchodźcy, ale gdyby wróciła do kraju pochodzenia, groziłaby jej np. kara śmierci lub tortury. Uchodźcy wydaje się kartę pobytu na 3 lata, zaś osobie objętej ochroną uzupełniającą - na 2 lata.

W Polsce w ubiegłym roku wydano 3250 decyzji azylowych: 155 osobom przyznano status uchodźcy, kolejnym 155 osobom udzielono ochrony uzupełniającej, a 170 osobom pozwolono pozostać w Polsce ze względów humanitarnych. Pozostałe decyzje (2740) były negatywne.

Subscribe

  • «Чтобы не было как в Донбассе»

    «Чтобы не было как в Донбассе»: Путин объяснил, зачем был нужен референдум о присоединении Крыма к РФ Президент России Владимир Путин…

  • Мотив убийства Бориса Немцова

    "Мотивом убийства Бориса Немцова стала полученная им информация о масштабном производстве фальшивых евро, с целью распространения в странах…

  • Путинский режим

    Путинский режим явил миру пример, во что может превратиться страна, когда спецслужбы под предлогом обеспечения безопасности начинают работать на…

Comments for this post were disabled by the author