clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Polska w 2011 roku - tempo wzrostu gospodarczego - 4,3%

Belka: Wahania złotego mają niekorzystne skutki dla Polski

jam, PAP 2012-03-12,

Dzisiejszy kryzys gospodarczy przede wszystkim uderza w Polskę poprzez wahania kursu złotego. Jest to z jednej strony pewien czynnik stabilizujący gospodarkę. Niemniej jednak te wahania złotego mają liczne, niekorzystne skutki dla Polski - powiedział prezes NBP Marek Belka.

Belka zwrócił uwagę na to, że pewna część portfela kredytów w Polsce udzielonych zarówno przedsiębiorcom, jak i gospodarstwom domowym to kredyty walutowe. Zaznaczył, że może to też mieć negatywne skutki dla banków.

Belka podkreślił, że najpoważniejszą sprawą są zakłócenia w systemie finansowym - chodzi o stan banków europejskich. "Gdyby tam nastąpiły jakieś poważniejsze zakłócenia, to zawsze możemy się obawiać jakichś konsekwencji dla polskiego gospodarki" - powiedział. Wyjaśnił, że chodzi o wycofanie się z polskiego rynku inwestorów.

Jak podkreślił, rok 2011, mimo niedobrych perspektyw gospodarczych, był dla Polski udany. "Wydawało się, że świat wokół nas wpadnie w głęboki kryzys gospodarczy (...) Przewidywano nawet możliwość rozpadu strefy euro. Nic takiego nie nastąpiło" - powiedział.

Belka podkreślił, że polska gospodarka jest konkurencyjna. "Tempo wzrostu gospodarczego - 4,3 proc. (PKB - PAP)- pozytywnie wyróżnia się na tle całej gospodarki europejskiej" - powiedział.

"To, że gospodarka europejska jest w nie najlepszym stanie, to jeszcze nie oznacza, że my tutaj skapitulujemy. Szczególnie że polska gospodarka powiązana jest ściślej (...) z tą lepszą częścią strefy euro - tam, gdzie koniunktura jest lepsza, tam, gdzie recesja jest płytsza albo jej w ogóle nie ma. Niemcy, Niderlandy, Benelux, Skandynawia, Austria to są nasze rynki zbytu, (...) a nie kraje południowej Europy" - zaznaczył. Dodał, że "płytka recesja w Unii Europejskiej" nie jest dla Polski korzystna, ale - jak mówił - "damy sobie z tym radę".

Dodał, że w 2011 r. także dobrze radził sobie polski sektor bankowy. "Zysk sektora bankowego - jako całości - okazał się być rekordowy - ponad 15 mld zł" - zaznaczył. Zdaniem prezesa NBP polski system bankowy jest dobrze skapitalizowany. "Polski system bankowy nie ma zasadniczych problemów z płynnością. (...) Jest wolny od wszelkiego rodzaju toksycznych aktywów, o których nie wiemy, ile są warte" - powiedział szef NBP.

Tekst pochodzi z serwisu Wyborcza.biz - http://wyborcza.biz/Waluty/0,0.html © Agora SA

Tags: marek belka, pkb, polska, wzrost gospodarczy
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author