clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Protesty w Polsce w 1970 roku - fragmenty filmu "Czarny czwartek"

Tags: grudzień 1970, walka o wolność
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author