clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Zamach na generała SS Kutscherę - fragment filmu z 1958 roku

Tags: historia, kutschera, partyzanci, polska, ss, warszawa, ww2, zamach
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author