clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Plany budowy autostrad i dróg ekspresowych w Polsce


$W przyjętym w styczniu programie budowy dróg na lata 2011-15 rząd postanowił, że zainwestuje 72,4 mld zł w nowe autostrady, drogi ekspresowe i obwodnice, których budowa już trwa albo rozpocznie się do 2013 r. - do końca obecnego budżetu UE. Dzięki temu do 2015 r. w Polsce powinno być około 1,5 tys. km autostrad i drugie tyle dróg ekspresowych.

"Gazeta Wyborcza"
Tags: drogi, polska
Subscribe
Comments for this post were disabled by the author