clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Kraje atrakcyjne dla inwestorówWedług najnowszych analiz napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski w 2011 r. wzrósł o 46,7 proc., podczas gdy ich wzrost na całym świecie wyniósł 17 proc. To efekt "zielonej wyspy" i... pracy samorządowców.

Analizujące inwestycje zagraniczne United Nations Conference on Trade and Development podaje, że napływ BIZ do Polski w 2011 roku wyniósł 14,2 mld dol. wobec 9,7 mld rok wcześniej. Jak oceniają specjaliści z Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, to skutek m.in. wyników gospodarczych Polski.

Artur Kiełbasiński, Gazeta Wyborcza
Tags: gospodarka, polska
Subscribe
Comments for this post were disabled by the author