clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Dobrodošli -- czyli Polacy witają Chorwację.


Tags: chorwacja, ec, hrvatska, polska, ue, unia europejska
Subscribe
Comments for this post were disabled by the author