clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Hrvatska na putu u EU: Zahvala građanima Poljske / Dziękujemy Polsko!Dobrodošli -- czyli Polacy witają Chorwację".
Wspólny projekt filmowy polskiej prezydencji i Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Nazwa pochodzi od chorwackiego tłumaczenia słowa „witamy" -- w języku polskim brzmi ono szczególnie, gdyż składają się na nie wyrazy „dobro" i „doszli".
Chorwację wita zespół Centrum Informacji Europejskiej w Krakowie, w składzie:
Agnieszka Matuszyńska-Dziewitek
Adrianna Górska
Katarzyna Cymbranowicz
Kinga Nowicka
Marcin Gołąbek
Przemysław Dziewitek
Zdjęcia:
Paweł Bukowski
Tags: chorwacja, ec, hrvatska, polska, ue, unia europejska
Subscribe
Comments for this post were disabled by the author