clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Поляки и русские должны пить водку а не пьют - заботы производителя

Polacy i Rosjanie mieli pić, a nie piją. Producent wódki w opałach
jam, reuters 2011-11-04, ostatnia aktualizacja 2011-11-04 14:54:15.0
Producent Żubrówki, Bolsa i Absolwenta w trzecim kwartale 2011 roku zanotował stratę netto w wysokości 840 mln dol. i obniżył prognozę wyników finansowych na ten rok, ponieważ sprzedaż wódki na kluczowych jej rynkach - w Polsce i Rosji - spada, podała spółka.
Akcje spółki notowane na giełdzie w Warszawie potaniały o ponad 15 proc., spadając poniżej 13 zł.
Wyniki producenta wódek za trzeci kwartał ucierpiały z powodu odpisu w wysokości 675 mln dol. na trwałą utratę wartości firmy w Polsce i Rosji, jak również na skutek straty na poziomie 171 mln zł wynikającej z różnic kursowych związanych z rewaluacją długoterminowego długu.
Potężny odpis był konieczny, ponieważ CEDC uznało, że jego biznes w Polsce i Rosji nie jest wart tyle, ile do niedawna sądził, ponieważ popyt na mocną wódkę się kurczy.
Firma spodziewa się, że w czwartym kwartale rynki wódki w Polsce i Rosji skurczą się o kilka procent w ujęciu rok do roku, ale zakłada, że jej sprzedaż w ujęciu wartościowym wzrośnie na obu rynkach.
Akcje producenta wódek notowane na giełdzie w Warszawie potaniały o ponad 15 proc. w dół, spadając poniżej 13 zł za akcję.
Spółka obniżyła prognozę tegorocznego rozwodnionego zysku na akcję do 0,25-0,45 dolara z oczekiwanego wcześniej poziomu 0,8-1,0 dolara. Prognoza tegorocznych przychodów ze sprzedaży została obniżona do 850-950 mln z 900-1050 mln dol.
Tekst pochodzi z serwisu Wyborcza.biz - http://wyborcza.biz/Waluty/0,0.html © Agora SA
Tags: Польша, Россия, алкоголь, водка
Subscribe
Comments for this post were disabled by the author