clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Do Kaliningradu bez wiz powietrzna taksówką?

Do Kaliningradu bez wiz powietrzna taksówką? Czemu nie
Marta Bełza 2011-10-28, ostatnia aktualizacja 2011-10-28 18:38:36.0
Samorządowcy wiążą ogromne nadzieje z otwarciem granicy z obwodem kaliningradzkim. Planów jest mnóstwo: wizyta kosmonautów, modernizacja lotniska, powietrzna taksówka
W czwartek ministrowie spraw wewnętrznych państw należących do Unii przyjęli porozumienie w sprawie umowy o małym ruchu granicznym z obwodem kaliningradzkim. Jeśli zaakceptuje je Parlament Europejski, jeszcze w tym roku zaczną obowiązywać ułatwienia, które obejmą część Pomorza oraz Warmii i Mazur. W naszym województwie będą dotyczyć Olsztyna i Elbląga oraz powiatów elbląskiego, braniewskiego, lidzbarskiego, bartoszyckiego, olsztyńskiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, węgorzewskiego, giżyckiego, gołdapskiego, oleckiego.
Nad wprowadzeniem projektu pracuje m.in. europoseł Krzysztof Lisek (PO), który nie ma wątpliwości, że nowe zapisy przysporzą regionowi mnóstwo korzyści. - Zwróciłem się o opinię w tej sprawie do władz samorządowych wszystkich szczebli - tłumaczy. - Odpowiedzi w strefie, która ma być objęta ruchem, były bardzo pozytywne. Mamy sobie bardzo dużo do zaoferowania.
Olsztyński starosta pojechał w piątek do rejonu gurjewskiego, aby podpisać porozumienie o współpracy. - Chcemy bliżej współpracować i realizować wspólne projekty z sąsiadami - wyjaśnia Mirosław Pampuch.
Samorządy razem chciałyby np. ubiegać się o pieniądze z unijnego programu współpracy transgranicznej Litwa-Polska-Rosja na modernizację lotnisk. Olsztyńskie starostwo liczy, że dzięki wsparciu uda się w Gryźlinach stworzyć dodatkowy pas, oświetlić go i utwardzić.
Władze powiatu mają też ambitne plany związane ze zniesieniem ruchu wizowego. Zastanawiają się nad wprowadzeniem taksówek powietrznych na trasie Gryźliny-Kaliningrad i Gurjewsk-Gdańsk. Chciałyby też organizować wspólne projekty kulturalne.
Również Olsztyn planuje różne przedsięwzięcia z Kaliningradem. - Okrzepliśmy już w Europie i szukamy głównie praktycznych korzyści ze współpracy - tłumaczy Maciej Rytczak, dyrektor ratuszowego wydziału promocji. - A trudno znaleźć większe niż te wynikające z porozumienia z najbliższym sąsiadem. To ogromna szansa na zdobycie funduszy na rozwój połączeń komunikacyjnych, na projekty edukacyjne czy gospodarcze.
Samorządy podpisały umowę o współpracy olsztyńskiego planetarium i kaliningradzkiego Muzeum Światowego Oceanu. Chcą napisać projekt, który umożliwi dzieciom z obu krajów zwiedzanie tych instytucji, a także sfinansowanie ze środków unijnych wizyt w Olsztynie radzieckich kosmonautów z okazji odsłonięcia poświęconej im alei. Mały ruch wizowy ma być także szansą na rozwój turystyki. Innym pomysłem jest wypożyczanie Rosjanom "astrobusu", aby w ten sposób promować olsztyńskie obserwatorium. Urzędnicy chcą przyciągnąć mieszkańców obwodu, m.in. na Warmiński Jarmark Świąteczny czy do aquaparku.
Niestety, na razie nie wszystkie samorządy z Warmii i Mazur będą mogły skorzystać na zmianie przepisów wizowych. Poza strefą znalazły się m.in. Ełk i Iława. A burmistrz i starosta Ostródy przygotowali wspólne stanowisko, w którym wyrażają sprzeciw wobec ich pominięcia. Domagają się dopisania do wyznaczonego obszaru. Zwracają uwagę, że miasto dysponuje bardzo dobrą infrastrukturą hotelarsko-sportową i dużo mogłoby na tym zyskać.
- Miałem dylemat, czy stoczyć batalię o te samorządy - przyznaje Krzysztof Lisek. - Ale uznałem, że jeśli teraz zaczniemy w tym grzebać, to możemy opóźnić procedurę nawet o dwa lata. Wierzę, że po roku funkcjonowania małego ruchu przygranicznego, kiedy zbierzemy doświadczenia, obawy się nie potwierdzą, uda się rozszerzyć tę strefę. W tej chwili nie ma na to szans.
Tekst pochodzi z portalu Gazeta.pl - www.gazeta.pl © Agora SA

Subscribe

Comments for this post were disabled by the author