clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Przyjęcie euro niekorzystne dla Polski

OBOP: 53 proc. badanych - przyjęcie euro niekorzystne dla Polski
psk, pap 2011-10-27, ostatnia aktualizacja 2011-10-27 15:52:24.0
53 proc. ankietowanych w sondażu OBOP jest przekonanych, że wejście Polski do strefy euro będzie niekorzystne. Przeciwnego zdania jest 15 proc. respondentów.
65 proc. ankietowanych oceniło, że przyjęcie euro będzie miało negatywny wpływ na sytuację ich gospodarstwa domowego, co dziesiąty uważa, że będzie to wpływ pozytywny, a 14 proc., że nie będzie miało wpływu.
Z kolei niemal połowa ankietowanych dostrzega możliwość negatywnego wpływu przyjęcia wspólnej waluty na polską gospodarkę. Przekonanych o potencjalnie korzystnych następstwach jest 22 proc., 11 proc. uważa, że zmiana waluty nie będzie miała wpływu na gospodarkę Polski.
36 proc. ankietowanych jest zdania, że Polska powinna przyjąć euro najwcześniej w 2015 r. Niemal taki sam odsetek - 35 proc. - uważa jednak, że Polska nie powinna przyjmować euro nigdy. Za wejściem do strefy euro do roku 2014 jest 10 proc. badanych, a 19 proc. respondentów nie ma zdania na ten temat.
Sondaż TNS OBOP został przeprowadzony w dniach 13-16 października 2011 r. na reprezentatywnej, losowej 1005-osobowej ogólnopolskiej próbie osób od 15. roku życia.
Tekst pochodzi z serwisu Wyborcza.biz - http://wyborcza.biz/biznes/0,0.html © Agora SA

Tags: euro, polska, Польша, евро
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author