February 17th, 2015

Polska sfinansuje najzdolniejszym studentom studia za granicą

Stu studentów rocznie dzięki wsparciu państwa będzie mogło rozpocząć studia na najlepszych uczelniach na świecie. Startujący w 2016 roku program „Studia dla wybitnych” to pierwszy publiczny projekt finansowania całości studiów za granicą. Dziś rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie.

Możliwość sfinansowania studiów na renomowanych uczelniach zapowiedziała w swoim exposé premier Ewa Kopacz. Na „Studia dla wybitnych” w 2016 r. ma zostać przeznaczone 18,5 mln zł.
Do 2025 roku rząd wyda na program 336 mln zł.

Collapse )

Украинское смехотворные правосудие