May 27th, 2014

Dziewczyny, zapomniane bohaterki warszawskiego powstania 1944 roku.- Powstanie warszawskie było piekłem. Pełnym wielkich ludzkich tragedii rozgrywających się w warunkach ekstremalnych. W brudzie, smrodzie, na gruzach i zwałach ludzkich ciał. To nie wyglądało tak pięknie, jak w szkolnych czytankach. Podczas bitwy zgładzone zostało milionowe miasto. Wszystko odbywało się w sposób niezwykle drastyczny i starałam się to ukazać. Bardzo się cieszę, że moje bohaterki chciały szczerze rozmawiać – mówi Anna Herbich w rozmowie z Onetem na temat swojej książki "Dziewczyny z Powstania".
Collapse )

Русские имперские амбиции

Originally posted by yuditi at Шизофрения
Оригинал взят у usahlkaro в Шизофрения

Шизофрени́я (от др.-греч. σχίζω — раскалываю и φρήν — ум, рассудок), ранее лат. Dementia praecox («преждевременное слабоумие») — полиморфное психическое расстройство или группа психических расстройств[1], связанное с распадом процессов мышления и эмоциональных реакций[2]. Шизофренические расстройства в целом отличаются характерными фундаментальными расстройствами мышления и восприятия, а также неадекватным или сниженным аффектом.
Ведущую роль в возникновении шизофрении имеет наследственная предрасположенность

В России выпустили в продажу шоколад, на обертке которого изображена карта России на 2015 год.На карте показана вся территория России, а также другим цветом отмечены «новые территории» и «перспективные территории».

Как новая территория на обертке шоколада отмечен Крым, а среди перспективных территорий – Латвия, Литва, Эстония, Аляска, Скандинавия, страны Средней Азии, а также Беларусь и Украина.

George Friedman: Polish position in EuropeGeorge Friedman (born 1949 in Budapest, Hungary) is an American political scientist and author. He is the founder, chief intelligence officer, financial overseer, and CEO of the private intelligence corporation STRATFOR. He has authored several books, including The Next 100 Years, The Next Decade, America's Secret War, The Intelligence Edge, The Coming War With Japan and The Future of War.

Strategic Forecasting, Inc., (Stratfor) – prywatna agencja wywiadu, założona w 1996 w Austin w stanie Teksas przez George'a Friedmana. Nazywana niekiedy cieniem CIA[1].

Zajmuje się opracowywaniem wszelkiego rodzaju analiz i raportów na potrzeby klientów prywatnych, a także niektórych agend rządu Stanów Zjednoczonych (m.in. CIA). Najwyżej cenionym produktem Stratforu jest raport dzienny (ang. daily intelligence briefing), stanowiący niekiedy jedno z podstawowych źródeł informacji o zagrożeniach bezpieczeństwa światowego.

George Friedmanamerykański politolog żydowskiego pochodzenia, absolwent City College of New York, doktorat uzyskał na Cornell University. Jest założycielem i dyrektorem generalnym Stratfor. Zajmuje się geopolityką i współczesną doktryną wojenną. Pracował jako doradca w kwestiach bezpieczeństwa dla czołowych amerykańskich dowódców wojskowych. Autor kilku książek, m.in: The Future of War, The Intelligence Edge, America’s Secret War oraz „Następne 100 lat. Prognoza na XXI w.” (The Next Hundred Years: A Forecast for the 21st Century) (2009).
Stratfor bills itself as a geopolitical intelligence and consulting firm, with revenues derived from subscriptions to its website and from corporate clients. On the consulting side, the company says it helps clients to identify opportunities, make strategic decisions and manage political and security risks.