May 17th, 2014

Ukraina potrzebuje reform

Przy budowie polityki bieżącej w odniesieniu do Rosji i Ukrainy powinniśmy myśleć nie w kategoriach miesięcy, ale przynajmniej pięciu, może nawet dziesięciu lat. Dziś oba te kraje nie są partnerami wiarygodnymi.

W przypadku Ukrainy wiemy, że to był przez ostatnie 20 lat i chyba nadal jest tzw. worek bez dna. Zbudowanie efektywnej administracji i wypalenie zjawiska masowej korupcji to zadania na lata. Tego nie może zdziałać pomoc zewnętrzna. To muszą zrobić sami Ukraińcy.

Jest więc mało prawdopodobne, aby Ukraina dotrzymała warunków porozumienia z Międzynarodowym Funduszem Walutowym w ciągu najbliższych dwóch lat. Jeśli nie dotrzyma, to nawet ta stosunkowo skromna pomoc zostanie zawieszona. Pomoc zewnętrzna to tylko kroplówka, która ma utrzymać organizm gospodarczy przy życiu, dać rządzącym czas na odbudowę zdolności obronnej. Tę zdolność mogą dać różnego rodzaju mocne reformy i mądre przywództwo polityczne. Pomoc zewnętrzna, aby była efektywna, musi być warunkowa. O tym, jak dużo może kosztować bezwarunkowa pomoc zewnętrzna, świadczy przypadek dawnej NRD, która od 1990 r. otrzymała zasilenie w wysokości prawie 2 bln euro. W przypadku Ukrainy, kraju mniej więcej trzy razy większego od dawnej NRD, pomoc w tej lub podobnej skali nie wchodzi w grę.

W przypadku Rosji mamy problem poważniejszy, ze względu na rosnący potencjał militarny i ostatnio mocno konfrontacyjne ambicje polityczne jej przywódców, także ze względu na wykorzystywanie eksportu surowców energetycznych jako ważnego instrumentu do realizacji tych ambicji.
Stanisław Gomułka
(profesor, znany polski ekonomista)

http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/705506,1110240-Apel-o-realizm-w-sprawie-Ukrainy-i-Rosji.html