May 4th, 2014

Polski boom eksportowy

Wejście Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku dało naszym firmom wielkie możliwości eksportowe.
Z podsumowania ostatnich 10 lat wynika, że polski eksport wzrósł z 47 mld euro w 2003 roku do aż
152 mld euro w roku 2013. Zanotowaliśmy także awans w unijnej lidze eksporterów (z 12. na 8. miejsce).
Największym rynkiem zbytu dla towarów produkowanych w Polsce są niezmiennie Niemcy. Na drugim miejscu znajduje się Wielka Brytania, a na trzecim Czechy.

Miejsce 1. - Samochody (w tym części samochodowe)
Wartość polskiego eksportu w 2013 roku: 21,8 mld zł

Miejsce 2. - Elektronika
Wartość polskiego eksportu w 2013 roku: 19,6 mld euro

Miejsce 3. - Maszyny
Wartość polskiego eksportu w 2013 roku: 17,3 mld euro

Miejsce 4. - Metale
Wartość polskiego eksportu w 2013 roku: 16,2 mld euro

Miejsce 5. - Chemia
Wartość polskiego eksportu w 2013 roku: 14,1 mld euro

Miejsce 6. - Surowce
Wartość polskiego eksportu w 2013 roku: 11 mld euro

Miejsce 7. - Art. spożywcze
Wartość polskiego eksportu w 2013 roku: 8,4 mld euro

Miejsce 8. - Meble
Wartość polskiego eksportu w 2013 roku: 7,4 mld euro

Miejsce 9. - Mięso
Wartość polskiego eksportu w 2013 roku: 5,2 mld euro

Miejsce 10. - Odzież
Wartość polskiego eksportu w 2013 roku: 3,8 mld euro

Miejsce 11. - Owoce i warzywa
Wartość polskiego eksportu w 2013 roku: 3,2 mld euro

Польский экспортный бум на фоне Украины и России

Присоединение Польши к Европейскому союзу в 2004 году дали нашим компаниям большие возможности экспорта.
Резюме последних 10 лет показывает, что польский экспорт вырос с 47 миллиардов € в 2003 году до целых 152 миллиардов  евро в 2013 году. Отметили рост в лиге ЕС экспортеров ( с 12 на 8 место ) .
Крупнейшим рынком для товаров, произведенных в Польше неизменно Германия . На втором месте находится Великобритания, а третий Чехия .

1 место - Автомобили (включая детали для автомобиля )
Величина польского экспорта в 2013 : 21,8 млдр. €

2 место - Электроника: 19,6 млрд.

3 место - Машиностроение: 17,3 млрд.

4 место - Металлы: 16,2 млрд.

5 место - Химия: 14,1 млрд.

6 место - Сырье: 11 млрд.

7 место  - Продовольственные товары:  8,4 млрд. €

8 место - Мебель : 7,4 млрд. €

9 место - Мясо: 5,2 млрд. €

10 место  - Одежда: 3,8 млрд.

11 место - Фрукты и овощи : 3,2 млрд. €

Экспорт Польши в 2013 году: 152 млрд. €
На душу населения (38,54 млн):  3944 €

Экспорт Украины в 2013 году : $ 71,2 млрд.  это будет: млрд, 51,36 €
На душу населения (45,59 млн): 1127 €


Экспорт России в 2012 году: 520,9 млрд. $ = 375,75 €
На душу населения (143,5 млн): 2618 €