April 21st, 2014

Про стратегию ЕС

Оригинал взят у rusanalit в Про стратегию ЕС
Европа импортирует из России порядка 30% потребляемых ею нефти и газа.

Что Европа будет делать:

- за несколько лет сократит вдвое долю России,

- причем не за счет экономии или перехода с одного вида топлива на другое

- а за счет диверсификации поставок.

Т.е. через несколько лет Европа будет в состоянии за счет мер экономии, перехода с газа на уголь и пр. в достаточно короткий срок сократить импорт из России с 15% до 5-7%.

А это будет означать, что знак поменяется: не ЕС будет зависеть от импорта из России, а Россия будет зависеть от экспорта на европейский рынок.

А все это время - чтобы не создавать ажиотажа на рынках углеводорода - ЕС будет делать утешительные заявления на предмет того, что мы не собираемся сокращать сотрудничество с Россией.

"Nasza klasa" Kaczmarskiego stała się tłem największych protestów w Izraelu ostatnich lat

Noam Rotem, izraelski piosenkarz o Polsce i Polakach:

Najbardziej zaskakujące było to, jak wielką wagę przywiązujecie do swojej historii, kultury... Macie naprawdę przeogromną świadomość tego, że celebrując swoją historię, tę spuściznę, dziedzictwo swoich przodków, tak naprawdę celebrujecie samych siebie, swoje społeczeństwo, kraj.

Z czego wnosisz, że tak właśnie jest?

- Po koncertach czy podczas spotkań na uczelniach dużo rozmawiałem z ludźmi, zwłaszcza z młodzieżą. Byłem zaszokowany, jak ogromną wiedzę o polskiej historii wszyscy mieli! Poczułem wtedy jeszcze większy szacunek do Polaków.

Collapse )