October 19th, 2013

Светловолосую девочку нашли у цыган

Dziki kontynent. Kiedy skończyła się wojna ?

W pierwszych miesiącach po wojnie Europa osuwała się w anarchię. Nie istniały instytucje. Nie było granic. Od tygodni nie widziano gazety. Kobiety prostytuowały się w zamian za jedzenie. Prawo przestało istnieć, a wszyscy pragnęli jedynie zemsty.


Francuzki, które zostały oskarżone o kontakty seksualne z Niemcami podczas wojny
Collapse )