September 17th, 2013

Polska prymusem w Europie. Trzy czynniki

"Dziś kraje takie jak Hiszpania, Portugalia, Grecja trapione są recesją, wysokim bezrobociem, a wobec braku własnej waluty nie są w stanie odzyskać konkurencyjności. Płacą olbrzymią cenę za okres napływu taniego kapitału". Pięć lat od upadku banku Lehman Brothers stan gospodarki i wyciągnięte lekcje podsumowuje były wiceminister finansów, wspólnik firmy Capital Strategy Stefan Kawalec.

Polska prymusem w Europie. Trzy czynniki

Polska w tej trudnej sytuacji poradziła sobie najlepiej w Europie. Trzy czynniki pomogły nam przejść światowy i europejski kryzys bez ani jednego roku spadku PKB.

Pierwszy czynnik to własna waluta, która w sytuacji kryzysu osłabiała się, poprawiając konkurencyjność polskiej gospodarki, a w okresach poprawy koniunktury umacniała się, co miało efekty antycykliczne.

Drugi czynnik to obniżka stawek podatku PIT i obniżenie składki rentowej. Te zmiany fiskalne uchwalone jeszcze w czasach rządów PIS w okresie doskonałej koniunktury gospodarczej, weszły w życie w 2009 r., gdy cała Europa znalazła się w recesji. Ta obniżka obciążeń fiskalnych stanowiła silny impuls do większego popytu wewnętrznego, który okazał się pomocny w 2009 roku, lecz jednocześnie spowodował trwałą wyrwę w dochodach państwa i znaczny wzrost deficytu.

Trzeci czynnik, który nam pomógł, duże inwestycje samorządowe wspierane środkami unijnymi, w okresie gdy inwestycje sektora prywatnego były bardzo niskie.