September 5th, 2013

Wirtualna wycieczka po kopalni soli w Wieliczce. Виртуальная поездка по соляной шахте в Величке.

Wirtualna wycieczka po kopalni zaczyna się w recepcji. My jednak korzystamy z przycisków znajdujących się w lewym górnym rogu map i "zjeżdżamy" na poziom -1, tam gdzie zaczyna się wyprawa.

Pierwsze napotkanie przez nas miejsce to Kaplica św. Antoniego.
View Larger Map

Według Wikipedii to najstarsza z zachowanych podziemnych kaplic, poświęcona w 1698 roku. Wykonana w stylu barokowym.

Następnie, przemieszczając się długimi korytarzami, które też prezentują ciekawe eksponaty, odnajdujemy Komorę "Spalone", Komorę Mikołaja Kopernika, Komorę Janowice.

Collapse )http://technologie.gazeta.pl/internet/1,104530,14547535,Wpadnij_do_Kopalni_soli_w_Wieliczce__Dzieki_Google.html#BoxSlotII3img

Polska - kierunki eksportu


Aktualne szacunki potencjału gospodarczego polskich wytwórców oraz zmian w popycie na nasze towary w roku 2013 pozwalają oczekiwać wzrostu eksportu do kwoty 158,3 mld euro, co stanowić będzie wynik o 8 proc. wyższy niż w roku 2012.