June 27th, 2013

Polska ma najniższe ceny żywności w UE


Żywność w Unii Europejskiej najtańsza jest w Polsce, a najdroższa w Danii - wynika z danych przygotowanych przez Eurostat.
W Polsce ceny żywności oraz napojów bezalkoholowych wynoszą średnio 61 proc. średniej unijnej. Produkty zbożowe i pieczywo kosztują 58 proc. tego, co w krajach Unii Europejskiej, mięso 55 proc., a produkty mleczne, jaja i sery 63 proc.

Najdrożej, bo 143 proc. średniej unijnej, za żywność płacić muszą Duńczycy.

Ceny napojów alkoholowych w Polsce wynoszą 93 proc. średniej unijnej. Najdrożej za alkohole płaci się w Irlandii (162 proc.), a najtańsze są w Bułgarii (67 proc.).

Wyroby tytoniowe w Polsce kosztują 58 proc. tego, co w krajach UE. Najwięcej płacą za nie Brytyjczycy (194 proc. średniej unijnej), a najmniej Węgrzy (52 proc.).

Dane Eurostatu uwzględniają ceny żywności z wiosny 2012 r

Самые низкие цены продуктов в ЕС это в Польше.

Европейском Союзе самые дешевые продукты  в Польше и самые дорогие в Дании - согласно данным, предоставленным Евростатом.
В Польше цены на продукты питания и безалкогольные напитки это 61 процентов средней цены по ЕС. Зерновые и хлеб стоят 58 процентов, мяса 55 процентов а молочные продукты, яйца и сыр 63 процентов.

Самое дорогое продукты в Дании - 143 процентов средней цены в ЕС.

Цены на алкогольные напитки в Польше составляет 93 процентов. в среднем по ЕС. Самая дорогая плата за алкоголь в Ирландии (162 процентов.), А самые дешевые в Болгарии (67 процентов)..

Табак в Польше стоил 58 процентов. того, что в ЕС. Самые высокие цены в Великобритании - 194 процентов,а самые низкие на Венгрии 52 процентов.

Евростат учитывает цены на продовольствие из весны 2012 года.