April 19th, 2013

70. rocznica wybuchu powstania w warszawskim gettcie.


Na terenie byłego getta odbyła się uroczystość pod pomnikiem Bohaterów Getta.
Z tej okazji odbyło się otwarcie Muzeum Historii Żydów Polskich.

W uroczystości wzięli udział prezydent Polski Bronisław Komorowski, premier Polski Donald Tusk, prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Walz, Shai Piron minister edukacji Izraela.
Collapse )