April 2nd, 2013

Dobre, bo z Polski

Dobre, bo z Polski - Onet Biznes

Przed czterystoma laty Rzeczpospolita była kluczowym eksporterem w Europie. Potem działo się tylko gorzej i do niedawna sprzedanie za granicą czegokolwiek made in Poland zakrawało niemal na cud.

W najbliższych latach pod względem wzrostu eksportu Polska będzie wiceliderem w Europie, ustępując jedynie Turcji. Tak prognozują autorzy raportu „Global Connections”, ogłoszonego pod koniec lutego przez firmę analityczną Oxford Economics, a przygotowanego na zlecenie banku HSBC. Dynamiki eksportu zaczną zazdrościć nam kraje Zachodu. Jako że w momencie przyjęcia do UE towary eksportowane z Polski warte były 60 mld euro, zaś obecnie jest to prawie 140 mld euro, przedstawiona prognoza wydaje się prawdopodobna. Większość krajów Unii dotyka recesja, a towary made in Poland sprzedają się znakomicie; w tym roku przychody z eksportu mają wzrosnąć o 5,8 procent. Być może jedynie dzięki temu polska gospodarka nie pogrąży się w kryzysie.

Na razie jej największymi hitami są: produkty rolno-spożywcze, meble, odzież, kosmetyki, a także gry komputerowe. Zda­niem ekspertów z Oxford Economics w przyszłości atutem staną się maszyny przemysłowe oraz sprzęt transportowy.


Collapse )