November 19th, 2012

The Full Revolting Index

Rank / Country / Index

1. Kenya 100.0
2. Cameroon 94.5
3. Pakistan 90.8
4. Nigeria 88.9
5. Indonesia 80.3
6. Philippines 80.1
7. Guatemala 79.2
8. Morocco 78.7
9. Jordan 78.6
10. Azerbaijan 78.6
11. Vietnam 77.9
12. Algeria 77.4
13. Libya 76.9
14. India 76.6
15. Uzbekistan 76.4
16. Egypt 75.3
17. Bolivia 74.7
18. Georgia 73.4
19. Turkmenistan 71.3

20. Dominican Republic 69.6
21. Tunisia 69.1
22. Ukraine 68.2

Collapse )

http://blogs.wsj.com/source/2011/02/25/introducing-the-revolting-index/

Война с Китаем - возрождение России

Возрождение России. Краткое содержание (анти)утопии

19 НОЯБРЯ 2012 г. ЮЛИЯ ЛАТЫНИНА


Тем временем мир тоже не стоит на месте. Евросоюз накрывается медным тазом. Преемник Обамы доводит госдолг США до 30 трлн долларов, и США тоже накрываются. Все переходят с евро и доллара на марку, из-за дорогой марки немецкая продукция становится неконкурентоспособной, и марка накрывается тоже.

Китай — единственная в мире рыночная страна, которая не погибает под гнетом популизма, начинает сбоить. Неприятности Китая нескольких родов. Во-первых, Европа и США закрыли свои рынки с криком «Нет дешевым китайским товарам». Во-вторых, «делать как в Китае» научились многие, включая Вьетнам, Бирму, парочку взявшихся за ум Танзаний и Северную Корею, где наконец пал режим чучхе, — в результате на мировой рынок труда выплеснулась рабочая сила вдесятеро дешевле китайской.


Collapse )


Powstanie węgierskie 1956 roku

Polskie reakcje na powstanie węgierskie


Pomnik powstania węgierskiego odsłonięty we Wrocławiu w jego 50. rocznicę w listopadzie 2006

Wydarzenia na Węgrzech spotkały się z bardzo żywiołową reakcją w Polsce. Po inwazji radzieckiej pomoc okazywana przez Polaków „Węgierskim Bratankom” przybrała olbrzymią skalę. Do 12 listopada w całym kraju zgłosiło się 11.196 honorowych krwiodawców, tak że wobec trudności z ich obsłużeniem uruchomiono dodatkowe punkty krwiodawstwa. W całym kraju powstawały komitety zajmujące się działaniem na rzecz potrzebującej ludności węgierskiej. Statystyki PCK wskazują, że samym transportem lotniczym (15 samolotów) dostarczono na Węgry 44 tony medykamentów i materiałów pierwszej potrzeby. Pomoc wysyłana przy użyciu transportu drogowego i kolejowego była znacznie większa. Polską pomoc szacuje się na wartość ok. 2 mln ówczesnych dolarów amerykańskich.

Jako ciekawostkę można przytoczyć fakt, iż społecznie, oddolnie zorganizowana pomoc materialna przysłana z Polski była znacznie większa niż udzielona przez rząd USA.