February 21st, 2012

Чистый отток капитала из России в январе 2012 года составил около $17 млрд

Хотите отдыхать в Турции вместе с ливийцами?

Февральская годовщина

Оригинал взят у d_v_sokolov в Февральская годовщина
На портале "Крымское эхо" сегодня опубликовали новый мой материал. Приурочен к дате грядущего праздника 23 февраля. Так сказать, краткий ликбез о том, чем в реальности примечательна эта дата в советской истории, в особенности для Крыма и Севастополя, где 23 и 24 февраля стали известны как «Варфоломеевская ночь». А также о том, кого в ситуации 1918 г. следует именовать подлинными защитниками Отчизны.
(судя по истеричному вою в комментах, а также угрозам, материал достиг своей терапевтической цели).

__
В общественном сознании дата 23 февраля ассоциируется с Днем Защитника Отечества. Прежде десятилетиями отмечавшийся как День Советской армии, теперь этот праздник воспринимается скорее просто как своего рода «мужской» аналог «международного женского дня» 8 марта.
Но, как и другие даты советской истории, праздник 23 февраля, помимо наличия в своей основе широкой мифологической составляющей, имеет трагичную и горькую подоплеку.

Collapse )
См. также:
А.Г.Зарубин. Севастопольская трагедия
В.Лидзарь.«ВАРФОЛОМЕЕВСКАЯ НОЧЬ В СЕВАСТОПОЛЕ 23 ФЕВРАЛЯ 1918 ГОДА»
События в Севастополе 23 февраля 1918 г. (некоторые архивные документы)
23 февраля: праздник или день кровавого террора?
Екатерина Черноусова.Кровавый опыт революций: «Варфоломеевские» ночи в Севастополе 1917 –1918
Кровавый декабрь семнадцатого

W 2011 roku wyemigrowało ze Szwecji najwięcej osób od 1887 roku.

W 2011 roku wyemigrowało ze Szwecji najwięcej osób od 1887 roku.

W zeszłym roku wyemigrowało ze Szwecji ponad 51 tys. Osób, czyli 0,5 proc. populacji. To najwięcej od 1887 roku, gdy mieszkańcy tego kraju ze względu na biedę masowo wyjeżdżali do USA. Szwedzkie biuro statystyczne wskazuje, że tym razem nie chodzi o dobrobyt, ale o zwiększoną mobilność obywateli.

Większość szwedzkich emigrantów, bo blisko 10 tysięcy osiadło w 2011 roku w Norwegii, zwabieni łatwością uzyskania tam pracy i o wiele wyższymi zarobkami. Przeniosło się tam o dziesięć procent więcej Szwedów niż w 2010 roku. Drugie miejsce w tym rankingu zajmuje Dania, a trzecie Wielka Brytania. Przed nami są też kolejno USA, Finlandia, Niemcy i Chiny.

Do Polski natomiast przeprowadziło się w minionym roku ponad 1200 szwedzkich obywateli. Jest to wzrost o 17 procent w porównaniu z rokiem 2010. Nasz kraj wyprzedza pod tym względem Hiszpanię, Francję, Szwajcarię, Holandię i Australię.


W 2011 roku wyjątkowo - o 80 proc. - wzrosła emigracja do Chin. Wyjechało tam 1787 osób, pięć razy więcej niż w 2000 roku.

Mimo dużej emigracji wzrasta liczba mieszkańców kraju - o 61 tys.
Do  Szwecji przyjeżdża więcej osób, niż wyjeżdża; w zeszłym roku imigrantów było 96 tys. Największą grupę stanowią szwedzcy reemigranci, mieszkańcy państw arabskich oraz Polacy.
Z powodu niepokojów społecznych o połowę wzrosła liczba imigrantów z Egiptu, Jemenu i Libii.