clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

UE: Polskie kabanosy tradycyjnym specjałem
UE: Polskie kabanosy tradycyjnym specjałem

gaw, PAP 2011-10-19,


Komisja Europejska przyznała w środę certyfikat Gwarantowanej Tradycyjnej Specjalności (tzw. STG) polskim
kabanosom. Oznacza to, że ten polski produkt będzie mógł nosić charakterystyczne europejskie logo
świadczące o jego dobrej jakości.
Gwarantowana Tradycyjna Specjalność jest jednym z filarów jakości unijnej polityki rolnej i ma na celu promowanie
produktów rolnych wysokiej jakości oraz wspieranie rozwoju obszarów wiejskich - podkreśla KE w opublikowanym w
środę komunikacie. Logo zostaje przyznane ze względu na specyficzny charakter zgłoszonego produktu.
Aby mógł zostać uznany za Gwarantowaną Tradycyjną Specjalność, produkt musi być produkowany przy użyciu
tradycyjnych surowców lub musi charakteryzować się tradycyjnym składem, sposobem produkcji lub przetwarzania.
Może być wytwarzany na terenie całej Polski, pod warunkiem że spełni warunki specyfikacji.
Decyzję o przyznaniu kabanosom unijnego logo podjęli eksperci państw członkowskich UE we wrześniu, po tym jak
Niemcy - znany w Europie producent kiełbas - wycofały swój sprzeciw przeciwko tej decyzji. Zdaniem KE Niemcy nadal
będą mogły produkować kabanosy, ale tylko kabanosy z Polski będą miały prawo do noszenia unijnego logo.
Prawo unijne przewiduje możliwość zastrzeżenia nazwy produktu ze względu na miejsce i sposób jego produkcji i
transformacji (AOP), ze względu na pochodzenie geograficzne produktów, które się na niego składają (IGP), oraz ze
względu na tradycyjny sposób jego produkowania (STG). Jak podkreśla KE, wpisanie produktów do unijnego rejestru
nazw chronionych sprzyja różnorodności rolnictwa, pozwala na wyeliminowanie podróbek oraz ułatwia
komercjalizację produktów.

Tekst pochodzi z serwisu Wyborcza.biz - http://wyborcza.biz/biznes/0,0.html © Agora SA


Subscribe
Comments for this post were disabled by the author