clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Диверсификация поставок газа в Польшу.

Dywersyfikacja dostaw gazu do Polski.

Oprócz budowanego w Świnoujściu terminala LNG 14 września 2011 roku otworzono interkonektor między systemami gazowymi Polski i Czech.
Budowa interkonektora umożliwi dywersyfikację dostaw gazu w Polsce i przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Interkonektor  w Cieszynie (Śląskie) otworzyli premierzy Polski i Czech. Pozwoli on początkowo na przesył do Polski około 0,5 mld metrów sześc. gazu rocznie. Maksymalna przepustowość ma sięgnąć 2,5-3 mld m sześciennych.

Polski odcinek połączenia w okolicy Cieszyna został już ukończony w ubiegłym roku.
W kwietniu czeska firma gazownicza Net4Gas, rozpoczęła budowę rury Stork do transgranicznego połączenia. Ma ona 10 km długości i połączona jest z dwa razy dłuższym gazociągiem po naszej stronie. Najtrudniejszy odcinek prowadził przez graniczną rzekę Olzę, a część rur położono w podziemnych tunelach wydrążonych pod drogami i linią kolejową. UE na inwestycję dała 14 mln euro.
Firma Net4Gas należy do grupy RWE i jest posiadaczem wyłącznej licencji na przesył gazu ziemnego w Republice Czeskiej.

Teoretycznie rurą będzie można przesyłać gaz zarówno z Czech do Polski, jak i w odwrotnym kierunku. Ale na razie planowane są tylko dostawy z Czech do Polski - do 0,5 mld m sześc. rocznie, co stanowi około 5 proc. rocznego importu gazu do Polski.

Rząd Czech wyraził poparcie dla wydłużenia gazociągu Nabucco z austriackiego terminala w Baumgarten do Lanzhot. Dzięki temu Polska zyskałaby bezpośredni dostęp do dostaw gazu z regionów kaspijskiego i środkowazjatyckiego poprzez gazociąg Nabucco dochodzący do Lanzhot, przez czeski system tranzytowy i dalej przez rozbudowany łącznik polsko-czeski.

Połączenie z europejskim systemem gazowym przyczyni się do wzrostu płynności rynku gazu, a tym samym do prawidłowego funkcjonowania, liberalizacji i deregulacji rynku.

Instalacja pod Cieszynem to element planowanego korytarza gazowego Północ-Południe.

Połączenie pozwala w sytuacji kryzysowej sprowadzić gaz z kierunku południowego, a pod koniec grudnia powinno zostać ukończone dodatkowe połączenie gazowe z Niemcami.

Terminal LNG, który jest ważną częścią bezpieczeństwa energetycznego kraju ze względu na możliwość dywersyfikacji dostaw gazu będzie kosztował 2,9 mld zł. Zaprojektowała go kanadyjska firma SNC Lavalin Services Ltd. Gazoport buduje włosko-francusko-kanadyjsko-polskie konsorcjum. Nadzór nad inwestycją pełni brytyjska firma Atkins Ltd.

Przyłączanie gazoportu do sieci przesyłowej zaplanowano na rok 2013. Rok później powinien nastąpić rozruch mechaniczny i technologiczny terminalu. 30 czerwca 2014 r. gazoport ma zostać przekazany do eksploatacji.

Początkowa zdolność przeładunkowa terminalu to 5 mld m sześc. rocznie, czyli ok. jednej trzeciej obecnego zużycia gazu w Polsce. Po wybudowaniu kolejnego zbiornika zdolność przeładunkowa wzrośnie do 7,7 mld m sześc. LNG.

Statki z LNG mają być rozładowywane w odległości ok. 800 m od zbiorników. Gaz będzie do nich przesyłany rurociągami, na lądzie ma być magazynowany w temperaturze minus 162 stopnie Celsjusza.

Polska zużywa rocznie 13,5 miliarda metrów sześciennych.
30% gazu zużywanego w Polsce pochodzi z własnego wydobycia (około 4 mld m sześciennych).

Łatwo policzyć, że po oddaniu do użytku gazoportu Polska stanie się całkowicie niezalezna od dostaw rosyjskiego gazu,
nie licząc na przyszłe wydobycie gazu łupkowego.

Tags: Польша, безопасность, газ, диверсификация, экономика
Subscribe
Comments for this post were disabled by the author