clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Граница извивается как новая китайская стена.

Granica wije się niczym nowy Mur Chiński

07.09.2011(fot. NASA)
Jasnopomarańczowe światło na fotografii to nie dzieło Photoshopa. Gruba, świetlista linia jest
doskonale widoczna z kosmosu i znajduje się dokładnie na granicy Indii i Pakistanu.

Zdjęcie zostało zrobione z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. NASA opisało je słowami:

Na fotografii uwagę przykuwa linia pomarańczowego światła wijąca się niczym wąż. Jest dużo wyraźniejsza i jaśniejsza od większości autostrad i miast. To granica pomiędzy Indiami a Pakistanem, skąpana w świetle
reflektorów. Płot postawiono, aby zniechęcić przemytników broni i przestępców do przekraczania granicy. Podobne ogrodzenie istnieje na granicy Indii i Bangladeszu.


Ярко-оранжевый свет в фотографии не работа Photoshop. Толстые, яркие линии
отлично виднo из космоса, и находится как раз на границе Индии и Пакистана.

Фотография была взята из Международной космической станции. НАСА описал их со словами:
Фотография отражает  оранжевую линию, изогнутую, как змея. Это гораздо яснее и ярче, чем большинство дорог и городов. Это граница между Индией и Пакистаном, купающийся в свете
фар. Забор возведен чтобы удержать контрабандистов оружия и преступников пересекающих  границу.  Существует аналогичный забор на границе 
Индии и Бангладеша.

Subscribe

Comments for this post were disabled by the author