clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Polska spadła na 41. miejsce w globalnym raporcie konkurencyjności

Polska spadła na 41. miejsce w globalnym raporcie konkurencyjności


...

ms, lez 2011-09-07, ostatnia aktualizacja 2011-09-07 13:31:57.0

Polska spadła o dwie pozycje w najnowszym globalnym raporcie konkurencyjności 2011-12 opracowanym przez World Economic Forum (WEF) we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. Na pocieszenie - w ostatnich czterech latach Polska w rankingu i tak skoczyła o 12 pozycji w górę.
W tym roku badanie objęło 142 kraje. Wśród 20 najbardziej konkurencyjnych gospodarek świata aż 11 to europejskie. Na czele rankingu sytuacja pozostaje bez większych zmian. Prowadzi Szwajcaria, tuż za nią są Singapur i Szwecja. Trzeci rok z rzędu traci swoją konkurencyjność gospodarka USA, która spadła z czwartej pozycji na piątą. Do słabszej oceny gospodarki Stanów Zjednoczonych przyczyniły się przede wszystkim problemy z zadłużeniem kraju.

Spory spadek w rankingu odnotowały kraje Afryki Północnej, przez które w ostatnim czasie przeszły fale protestów i rewolucji antyrządowych. Tunezja spadła o osiem miejsc, na 40. pozycję, a Egipt aż o 13 - na 94. miejsce.

Słabiej od Polski wypadły też kraje europejskie, które przeżywają głęboki kryzys gospodarczy. Grecja, która stoi na skraju bankructwa, zajęła dopiero 90. miejsce, a Włochy i Portugalia - odpowiednio 43. i 45. Polska w swoim regionie pozostaje w środku stawki. Wyprzedzają nas Czechy i Estonia, ale za nami znalazły się m.in. Słowacja, Węgry czy Litwa.

Jakie są mocne i słabe strony polskiej gospodarki?

Zdaniem World Economic Forum naszymi atutami są przede wszystkim: wielkość rynku wewnętrznego (pod tym względem zajmujemy 20. miejsce wśród badanych krajów), nieźle działające szkolnictwo wyższe (31. miejsce) czy dobrze rozwinięty sektor finansowy (34. miejsce w rankingu).

Piętą achillesową Polski pozostają wciąż infrastruktura (74. miejsce) czy biurokracja państwowa (dopiero 124. miejsce). Regulacje dotyczące podatków to podstawowy problem w prowadzeniu działalności gospodarczej dla ponad jednej piątej badanych przedsiębiorców. Słabo wypadamy też pod względem innowacyjności gospodarki.

"Polska zmierza w kierunku rozwoju opartego na innowacjach i musi skupić się bardziej na ich rozwoju" - czytamy w raporcie. Zdaniem jego autorów Polsce potrzebne są silniejsze klastry [skupiska firm z podobnych branży]. Nasze firmy powinny być bardziej zorientowane na badania i rozwój. Niezbędna jest też lepsza współpraca pomiędzy uczelniami wyższymi i sektorem prywatnym.

Mająca siedzibę w Szwajcarii organizacja World Economic Forum tworzy coroczny ranking konkurencyjności gospodarek na podstawie badania 12 filarów, m.in. jakości instytucji, infrastruktury, otoczenia makroekonomicznego, innowacyjności czy wydajności rynku pracy. Opiera się przy tym na danych pochodzących z wielu międzynarodowych instytucji, np. Międzynarodowego Funduszu Walutowego czy z poszczególnych krajów. Do tego WEF przeprowadza corocznie badanie wśród kilkunastu tysięcy przedstawicieli firm z całego świata. Wyniki tegorocznego raportu opierają się na ankiecie przeprowadzonej od stycznia do czerwca 2011 roku.

Tekst pochodzi z serwisu Wyborcza.pl - http://wyborcza.pl/0,0.html © Agora SA
Subscribe
Comments for this post were disabled by the author