clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Kompania Węglowa zamierza wybudować elektrownię węglową i zwiększyć wydobycie

Kompania Węglowa zamierza wybudować elektrownię węglową i zwiększyć wydobycie

wnp.pl (Jerzy Dudała) - 06-09-2011 15:39

- Zakładamy zwiększenie wydobycia i zatrudnienia - zaznacza w rozmowie z portalem wnp.pl prezes KW.
Nowa strategia Kompanii Węglowej zostanie najpewniej przyjęta na początku października. Zakłada m.in. zwiększenie wydobycia oraz budowę niskoemisyjnej elektrowni węglowej.
- Kompania Węglowa przeznacza na inwestycje górnicze około 1 mld zł rocznie i te nakłady na inwestycje powinny wzrastać - powiedziała dla portalu wnp.pl prezes zarządu Kompanii Węglowej Joanna Strzelec-Łobodzińska podczas Międzynarodowych Targów Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Katowice 2011. - Zamierzamy wraz z partnerem wybudować nowoczesną, niskoemisyjną elektrownię węglową. Kiedy będziemy mieli domknięte kwestie dotyczące finansowania, to powiem więcej na temat tego projektu.

Najpewniej na początku października rada nadzorcza Kompanii Węglowej przyjmie nową strategię spółki.

- Zakładamy zwiększenie wydobycia i zatrudnienia - zaznacza w rozmowie z portalem wnp.pl prezes Strzelec-Łobodzińska. - Dotychczas w strategiach spółek węglowych nie było o tym mowy. Jeżeli jednak chcemy, by polskie górnictwo nie alarmowało stale, że napływa do nas węgiel z importu, to musimy sami zwiększyć produkcję węgla w kraju. Przecież to, że na nasz rynek wpływa węgiel z Rosji, to efekt braku węgla krajowego. A zatem rynek jest, natomiast węgla brakuje. Stąd zamysł zwiększenia wydobycia.

I tak, w trakcie najbliższych trzech lat, Kompania planuje zwiększyć swe zdolności wydobywcze o 3 mln ton węgla - z przeszło 40 mln ton ma ono wzrosnąć do 43 mln ton węgla rocznie.

- Strategię spółki opieramy na założeniach Polityki energetycznej Polski - zaznacza Joanna Strzelec-Łobodzińska. - A węgiel pozostanie w Polsce wiodącym paliwem.

Prezes Joanna Strzelec-Łobodzińska zapytana o ewentualny debiut giełdowy Kompanii, wskazuje, że celem zarządu jest, by za trzy lata spółka była gotowa do wejścia na giełdę.

Kompania Węglowa jest największym producentem węgla w Polsce i największą górniczą firmą w Europie. Zatrudnia przeszło 60 tys. osób w piętnastu kopalniach.

W 2010 roku kopalnie należące do Kompanii wydobyły przeszło 40 mln ton węgla. W roku 2011 to wydobycie może być o ok. 800 tys. ton wyższe.


Jerzy Dudała

Materiał z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2011


Subscribe

Comments for this post were disabled by the author