clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

UE gromadzi zapasy pierwiastków ziem rzadkich

UE gromadzi zapasy pierwiastków ziem rzadkich
...

PAP, is 2011-09-06, ostatnia aktualizacja 2011-09-06 13:45:30.0

Unia Europejska gromadzi zapasy metali ziem rzadkich, niezwykle ważnych dla nowoczesnego przemysłu, aby zmniejszyć swe uzależnienie od Chin - powiedział we wtorek rzecznik unijnego komisarza ds. przemysłu Antonio Tajaniego
"Przede wszystkim pracujemy nad zabezpieczeniem dostaw tych minerałów spoza UE, z Ameryki Łacińskiej, Afryki, bądź z takich krajów jak Rosja. Po drugie, robimy zapasy. (...) Próbujemy zredukować naszą zależność od Chin" - oświadczył rzecznik Andrea Maresi.

W lipcu Światowa Organizacja Handlu (WTO) potępiła Chiny za ograniczanie eksportu pierwiastków ziem rzadkich. WTO odrzuciła tłumaczenia Chin, że ograniczyły eksport z uwagi na konieczność ochrony środowiska.

Skargę na Pekin złożyły w 2009 roku UE, USA i Meksyk, twierdząc, że Chiny ograniczają eksport pierwiastków ziem rzadkich wykorzystywanych szeroko przez różne rodzaje przemysłu, faworyzując rodzimy przemysł.

Pierwiastki ziem rzadkich - skand, itr oraz 15 pierwiastków grupy lantanowców - są wykorzystywane w przemyśle elektronicznym, motoryzacyjnym i nie da się ich zastąpić innymi surowcami.

Chiny zaspokajają obecnie 97 proc. światowego zapotrzebowania na te surowce, choć dysponują tylko 30 proc. ich globalnych zasobów.

W ostatnich tygodniach wykonano odwierty górnicze w okolicach Częstochowy, które mają potwierdzić obecność niektórych rzadkich metali - wolframu, molibdenu, a także miedzi. Australijczycy wykopią cenne metale spod Częstochowy

Tekst pochodzi z serwisu Wyborcza.biz - http://wyborcza.biz/biznes/0,0.html © Agora SA
Subscribe
Comments for this post were disabled by the author