clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Греция самая коррумпированная страна Евросоюза

Греция самая коррумпированная страна Евросоюза

Z korupcją w Grecji trudno walczyć, bo jest ona integralną częścią tamtejszej kultury politycznej. Grecy kochają Grecję, ale nie mają
kłopotów z oszukiwaniem państwa.

W rankingu Transparency International Grecja jest najbardziej skorumpowanym krajem w Unii Europejskiej. Na liście 180 krajów prześwietlonych przez Transparency pod kątem łapówek w 2009 r. znalazła się na niechlubnym 71. miejscu.
Subscribe
Comments for this post were disabled by the author