clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Armia Czerwona:Weszli i od razu zaczęli polować na kobiety- EugeniuszSowa ...

Tags: Красная армия, Польша, война, преступления силовиков
Subscribe
Comments for this post were disabled by the author