clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

12 osobowa rodzina Barnusiów z Ukrainy będzie ściągnięta do Polski!

Tags: polacy, polska, ukraina
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author