clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Karol Krupiak - osiem gwiazd ***** *** (jebać PIS)

Tags: aborcja, osiem gwiazd, pis, polska, praworządność
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author