clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Życie na Ukrainie . Dlaczego ludzie z Ukrainy przyjeżdzają do Polski ?

Tags: gospodarka, ukraina
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author