clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Ukraina to kraj trzeciego świata? Juz nie ma komu pracowac wszystcy wyje...

Subscribe

Comments for this post were disabled by the author