clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Ukraina zatrzymała się w średniowieczu? standardy życia Ukraina a Polska...

Subscribe

Comments for this post were disabled by the author