clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Polskie drogi

W 2019 r. włączono do ruchu 460 kilometrów szybkich dróg. W tym znalazło się kilka odcinków zaplanowanych na później. Otwarto m.in. trzy odcinki drogi ekspresowej S5 planowane na 2020 r. Dwa z nich w Wielkopolsce: Wronczyn–Kościan Południe i Kościan Południe–Radomicko o łącznej długości ok. 35 km. Wspólnie z oddanym równocześnie odcinkiem Poznań–Wronczyn połączyły one Poznań z Wrocławiem. Trzeci, przyspieszony fragment to 15-kilometrowy odcinek S5 w Kujawsko-Pomorskiem od węzła Bydgoszcz-Północ do węzła Bydgoszcz-Opławiec. Na tych trasach wykonawcy będą jeszcze na wiosnę kontynuować prace wykończeniowe poza ciągiem głównym.
Obecnie kierowcy mają do dyspozycji 4121 km dróg szybkiego ruchu, w tym 1696 km autostrad i 2425 km dróg ekspresowych.
Tags: drogi, gospodarka, polska, postęp
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author