clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Polska tygrysem gospodarczym Europy. Wzrost PKB o 827 proc.

Polska gospodarka rośnie w siłę. Jak podaje GUS, PKB Polski wzrósł w 2018 r. o 5,1 proc. wobec 4,8 proc. w 2017 roku. Polski dochód narodowy, wynoszący w 1990 roku 65,978 mld dol., wzrósł w 2017 roku do kwoty 524,5 mld dol.

Tags: gospodarka, polska, postęp
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author