clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Польша: Президент подписал закон об амнистии для иностранцев


Prezydent podpisał ustawy o abolicji dla cudzoziemców


...

ps, PAP 2011-08-26, ostatnia aktualizacja 2011-08-26 12:39:19.0

Polska jako kraj rozwijający się jest coraz
atrakcyjniejsza dla cudzoziemców, konieczna jest więc świadoma polityka
imigracyjnej - mówił dziś prezydent Bronisław Komorowski po podpisaniu
ustaw wprowadzających m.in. abolicję dla cudzoziemców przebywających w
Polsce.


Regulacje zostały przyjęte przez Sejm 28 lipca. Ich zapisy wejdą
w życie na początku 2012 roku. Zgodnie z nimi abolicją objęci są
cudzoziemcy przebywający w Polsce nieprzerwanie od 20 grudnia 2007 roku.
Tym razem (to już trzecia abolicja) przepisy są bardziej liberalne niż
te z lat ubiegłych. Wówczas trzeba było wykazać, że przebywa się w
Polsce 10 lat, przedłożyć tytuł do zajmowanego lokalu i mieć pozwolenie
na pracę.

- Chcemy, aby Polska była krajem otwartym, gościnnym, i
przyjaznym dla osób szukających w naszym państwie nowych szans na lepsze
życia - mówił prezydent po podpisaniu nowych przepisów.Jak dodał fakt, że jest to już trzecia abolicja dla
cudzoziemców, jest sygnałem, że brakuje systemowych rozwiązań
regulujących na bieżąco kwestie pobytu w Polsce. Zaznaczył, że dlatego
po wyborach będzie zachęcać przyszły rząd i sam podejmie kroki
umożliwiające określenie "świadomej polityki imigracyjnej, tworzącej
swoiste preferencje jak i warunki regulujące kwestie pobytu
cudzoziemców".

- Dzisiaj jest to swoista amnestia, ale sądzę, że powinniśmy
wypracować świadomą politykę imigracyjna na przyszłość - mówił
prezydent.

Kto może starać się o abolicję?

Zgodnie z nowymi przepisami w przypadku cudzoziemców, którym
odmówiono statusu uchodźcy i orzeczono wydalenie z Polski, wymogiem
uzyskania zezwolenia będzie nieprzerwany pobyt w Polsce co najmniej od 1
stycznia 2010 roku. O wydanie zezwolenia na zalegalizowanie pobytu będą
mogli również wystąpić cudzoziemcy, wobec których 1 stycznia 2010 roku
trwało postępowanie o nadanie statusu uchodźcy (wszczęte w związku ze
złożeniem kolejnego wniosku w tej sprawie). Zezwolenie na pobyt czasowy
dla osób objętych abolicją będzie udzielane na dwa lata (jeden rok
okazał się zbyt krótki). W trakcie takiego pobytu cudzoziemiec będzie
mógł zatrudnić się bez zezwolenia - na podstawie umowy o pracę.

Tekst pochodzi z portalu Gazeta.pl - www.gazeta.pl © Agora SA


Subscribe
Comments for this post were disabled by the author