clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Поляки не хочут работать в Германии
"Zeit": Polacy nie chcą pracować w Niemczech


...


fila 2011-08-22, ostatnia aktualizacja 2011-08-22 11:16:16.0


Wbrew prognozom młodzi mieszkańcy wschodniej części Unii Europejskiej nie zalewają niemieckiego rynku pracy.Kiedy na początku maja Niemcy otworzyły swój rynek pracy,
eksperci szacowali, że z Polski wyemigruje nawet 400 tys. osób,
przypomina cytowana przez gazetę Agata Guzowska z agencji pracy tymczasowej. Na razie prognozy się nie sprawdzają.


Według danych Federalnej Agencji Pracy liczba zatrudnionych z
Europy Wschodniej wzrosła z 30 tys. pod koniec maja do 250 tys. obecnie.
Większość z nich stanowili pracownicy sezonowi, a nie wysoko
wykwalifikowani kandydaci. Polaków poszukujących pracy w Niemczech urząd
ds. migracji zarejestrował w maju ok. 6,8 tys.


Rodacy niechętnie wyjeżdżają do Niemiec z kilku powodów, między
innymi ze względu na rosnące płace w Polsce, a także zbyt późne otwarcie
niemieckiego rynku pracy. Wiele młodych, dobrze wykształconych osób
pracuje już w całej Europie. Potencjalnym kandydatom nie zależy już na
jakiejkolwiek pracy, ale na zdobyciu międzynarodowego doświadczenia i
doskonaleniu umiejętności.

Tekst pochodzi z serwisu Wyborcza.biz - http://wyborcza.biz/biznes/0,0.html © Agora SA

Subscribe

Comments for this post were disabled by the author