clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Stulecie Powstania Wielkopolskiego

Tags: niemcy, niepodległość, polska, powstanie, wolność
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author