clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Stanisław Grzesiuk - Niech żyje wojna


Wojna!
Pieniążki sypią się
Wroga bij w imię Boga
Za cudzą kieszeń oddaj młode życie swe!
Tags: muzyka, wojna
Subscribe
Comments for this post were disabled by the author