clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Awdiejew: Czuję potworny wstyd. W Rosji modlą się do ikon z Putinem

Tags: alosza awdiejew, polska, putin, rosja, ukraina
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author