clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

George Friedman.Polska ostatnim, który utrzyma się na nogach.

Tags: george friedman, gospodarka, niemcy, polska, unia europejska, usa
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author