clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Porównanie zarobków i cen w Ukrainie i w Polsce

Tags: ceny, gospodarka, handel, polska, płace, ukraina
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author