clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

#7 Janusz Korwin-Mikke o teorii ekonomii i teorii podejmowania decyzji

Tags: janusz korwin-mikke, kapitalizm, polska, socjalizm, teoria ekonomii, wolny rynek
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author